Tým.

Martin Decký

martin.decky@letarchitects.com

Architekt

Vzdělání

  • ČVUT v Praze | Architektura a stavitelství
  • Massachusetts Institute of Technology | Innovation Bootcamp
  • Harvard University | Master’s degree

Josef Pořízka

josef.porizka@letarchitects.com

Architekt

Vzdělání

  • ČVUT v Praze | Architektura a stavitelství

Tomáš Polanský 

tomas.polansky@letarchitects.com

Manažer

Vzdělání

  • Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře
  • University of Algarve, Portugalsko
  • University of Groningen, Nizozemsko

Mário Valkovič

mario.valkovic@letarchitects.com

Architekt

Vzdělání

  • STU v Bratislavě | Pozemní stavby a architektura
  • Tampere University | Civil Engineering & Architecture
  • University of Maribor | Civil Engineering & Architecture

Pracovní proces.

Let Architects začalo jako studio zdůrazňující přidanou hodnotu architektury a designu. Naším prvořadým cílem od samého počátku bylo sdílet smysluplné nápady a přeložit je do budovaného prostředí.

To se nám podařilo dosáhnout díky našemu specifickému pracovnímu procesu, který jsme si tvořili na základě zkušeností v oboru. V něm jsme vždy věnovali velkou pozornost dialogu mezi investorem a architektem.

Měli jsme štěstí na spolupráci s klienty, kteří sdíleli naše názory. Z tohoto důvodu jsme si byli schopni vytvořit portfolio projektů, které přesně zobrazují náš způsob práce.

V naší práci důkladně dbáme na detaily. Budovy jsou navrhovány na desítky let a jediný způsob jak je navrhovat udržitelným způsobem je se důkladně zamyslet nad všemi potřebnými detaily dříve, než začne výstavba.

Pravidelně aplikujeme minimalistický přístup na zdůraznění kvalit vnitřního prostoru. Ačkoli mnohými přehlíženy, jednoduchost a čitelnost pokládáme za zásady našeho navrhování.

Každý projekt, na kterém pracujeme, je dialog s klientem. Konečný výsledek tedy nikdy není výlučně jen práce architekta, ale jistým způsobem také práce klienta.

Aby byl výsledek komplexní, vždy analyzujeme širší souvislosti lokality. Náš návrh nereaguje tedy jen na podmínky soukromého, ale také veřejného prostoru. Snažíme se dívat na kontext parcely v celé lokalitě, abychom byli schopni určit jak může být náš návrh prospěšný pro sdílený veřejný prostor.