Kostel Kalvárie, Praha

 

Věž kostela funguje jako návěst. Spolu s budovou vytváří dominantní orientační bod. Vstup je zvýrazněn charakterem prostoru. Při vstupu jsou na stěnách patrné zastavení Křížové cesty, které evokují sakrální charakter prostoru. Kvůli tvaru stěn jsou při odchodu z kostela viditelné pouze okna, což evokuje profánní prostor. Složitost vchodu je symbolickým odkazem na biblické zastavení kříže. Hlavní část kostela je osvětlena difúzním světlem, sakrální oblast je osvětlena i přímým světlem. Komunitní centrum slouží jako doplňková funkce ke kostelu. Fara je propojená s komunitním centrem prostřednictvím komunikačního atria.

 

Lokalita / Praha, Česká republika

Rok / 2017 – 2018

Stav / Idea

Kostel Kalvárie, Praha

 

Věž kostela funguje jako návěst. Spolu s budovou vytváří dominantní orientační bod. Vstup je zvýrazněn charakterem prostoru. Při vstupu jsou na stěnách patrné zastavení Křížové cesty, které evokují sakrální charakter prostoru. Kvůli tvaru stěn jsou při odchodu z kostela viditelné pouze okna, což evokuje profánní prostor. Složitost vchodu je symbolickým odkazem na biblické zastavení kříže. Hlavní část kostela je osvětlena difúzním světlem, sakrální oblast je osvětlena i přímým světlem. Komunitní centrum slouží jako doplňková funkce ke kostelu. Fara je propojená s komunitním centrem prostřednictvím komunikačního atria.

 

Lokalita / Praha, Česká republika

Rok / 2017 – 2018

Stav / Idea