Škola v Praze

 

Návrh základní a mateřské školy v Praze v městské části Dolní Měcholupy respektuje charakter území svou hmotou a prostorovými souvislostmi. Na severní straně reaguje na bytovou výstavbu a dotváří tak nově budovanou ulici Kardausova. Hmota budovy základní školy je rozdělena do dvou bloků, což umožňuje oddělení jednotlivých stupňů školy. Z jednotlivých bloků školy je následně umožněn vstup na zahrady.

Na jihu parcely základní školu komplementu budova mateřské školy s vlastní zahradou. V její blízkosti se nachází běžecký okruh s multifunkční sportovní plochou.

 

Lokalita / Praha

Rok / 2020

Stav / Idea

Škola v Praze

 

Návrh základní a mateřské školy v Praze v městské části Dolní Měcholupy respektuje charakter území svou hmotou a prostorovými souvislostmi. Na severní straně reaguje na bytovou výstavbu a dotváří tak nově budovanou ulici Kardausova. Hmota budovy základní školy je rozdělena do dvou bloků, což umožňuje oddělení jednotlivých stupňů školy. Z jednotlivých bloků školy je následně umožněn vstup na zahrady.

Na jihu parcely základní školu komplementu budova mateřské školy s vlastní zahradou. V její blízkosti se nachází běžecký okruh s multifunkční sportovní plochou.

 

Lokalita / Praha

Rok / 2020

Stav / Idea