Tím.

 

Martin Decký

martin.decky@letarchitects.com

Architekt

Vzdelanie

  • ČVUT v Prahe | Architektúra a staviteľstvo
  • Massachusetts Institute of Technology, USA | Innovation Bootcamp 

Pavel Janeček

pavel.janecek@letarchitects.com

Projektant

Vzdelanie

  • ČVUT v Prahe | Architektúra a staviteľstvo

Michal Talabiška

michal.talabiska@letarchitects.com

Architekt

Vzdelanie

  • ČVUT v Prahe | Architektúra a staviteľstvo

Jan Remeš

jan.remes@letarchitects.com

Architekt

Vzdelanie

  • ČVUT v Prahe | Architektúra a staviteľstvo

Martin Jirásko

martin.jirasko@letarchitects.com

Architekt

Vzdelanie

  • ČVUT v Prahe | Architektúra a staviteľstvo

Anton Pelech

anton.pelech@letarchitects.com

Architekt

Vzdelanie

  • ČVUT v Prahe | Architektúra a urbanizmus

Pracovný proces.

 

Let Architects začalo ako štúdio zdôrazňujúce pridanú hodnotu architektúry a dizajnu. Naším prvoradým cieľom od samého začiatku bolo zdieľať zmysluplné myšlienky a preložiť ich do budovaného prostredia.

To sa nám podarilo dosiahnuť vďaka nášmu špecifickému pracovnému procesu, ktorý sme si tvorili na základe skúseností v obore. V ňom sme vždy venovali veľkú pozornosť dialógu medzi investorom a architektom.

Mali sme šťastie na spoluprácu s klientmi, ktorí zdieľali naše názory. Z tohto dôvodu sme si boli schopní vytvoriť portfólio projektov, ktoré presne zobrazujú náš spôsob práce.

 

V našej práci dôkladne dbáme na detaily. Budovy sú navrhované na desiatky rokov a jediný spôsob ako ich navrhovať udržateľným spôsobom je sa dôkladne zamyslieť nad všetkými potrebnými detailmi skôr, než začne výstavba.

Pravidelne aplikujeme minimalistický prístup na zdôraznenie kvalít vnútorného priestoru. Hoci mnohými prehliadané, jednoduchosť a čitateľnosť pokladáme za zásady nášho navrhovania.

Každý projekt, na ktorom pracujeme, je dialóg s klientom. Konečný výsledok teda nikdy nie je výlučne len práca architekta, ale istým spôsobom takisto práca klienta.

Aby bol výsledok komplexný, vždy analyzujeme širšie súvislosti lokality. Náš návrh nereaguje teda len na podmienky súkromného, ale takisto verejného priestoru. Snažíme sa pozerať na kontext parcely v celej lokalite, aby sme boli schopní určiť ako môže byť náš návrh prospešný pre zdieľaný verejný priestor.