Galéria MCK, Praha

 

Pri návrhu galérie na ulici Libušina je dôležité brať do úvahy kontext daného miesta. Lokalita nástupného priestoru na Vyšehrad je v súčasnosti v upadajúcom stave. Nástup z Rašínovho nábrežia je smerovaný popri objekte TJ Sokolovna a nie je dostatočne udržiavaný. Jeden z prvých vnemov, ktorí návštevníci Vyšehradu vnímajú je nedostatočná kvalita verejného priestoru. Návrh uvažuje s vytvorením nového nástupného priestoru, ktorý bude mať reprezentatívny charakter.

Forma vnútorného námestia ponúka oddelené priestory kaviarne a galérie. Námestie zároveň slúži ako dominantný pohľadový bod pre návštevníkov schádzajúcich z Vyšehradu po schodoch na západnej strane. Zážitok z návštevy Vyšehradu je komponovaný dotvorením druhej brány – otvoreného priestoru v prvom nadzemnom podlaží.

 

Lokalita / Praha, Česká republika

Rok / 2018

Stav / Idea

Galéria MCK, Praha

 

Pri návrhu galérie na ulici Libušina je dôležité brať do úvahy kontext daného miesta. Lokalita nástupného priestoru na Vyšehrad je v súčasnosti v upadajúcom stave. Nástup z Rašínovho nábrežia je smerovaný popri objekte TJ Sokolovna a nie je dostatočne udržiavaný. Jeden z prvých vnemov, ktorí návštevníci Vyšehradu vnímajú je nedostatočná kvalita verejného priestoru. Návrh uvažuje s vytvorením nového nástupného priestoru, ktorý bude mať reprezentatívny charakter.

Forma vnútorného námestia ponúka oddelené priestory kaviarne a galérie. Námestie zároveň slúži ako dominantný pohľadový bod pre návštevníkov schádzajúcich z Vyšehradu po schodoch na západnej strane. Zážitok z návštevy Vyšehradu je komponovaný dotvorením druhej brány – otvoreného priestoru v prvom nadzemnom podlaží.

 

Lokalita / Praha, Česká republika

Rok / 2018

Stav / Idea