Kostol Kalvárie, Praha

 

Veža kostola funguje ako návesť. Spolu s budovou vytvára dominantný orientačný bod. Vstup je zvýraznený charakterom priestoru. Pri vstupe sú  na stenách viditeľné zastavenia Krížovej cesty, ktoré evokujú sakrálny charakter priestoru. Kvôli tvaru stien sú pri odchode z kostola viditeľné iba okná, čo evokuje profánny priestor. Zložitosť vchodu je symbolickým odkazom na biblické zastavenia kríža. Hlavná časť kostola je osvetlená difúznym svetlom, sakrálna oblasť je osvetlená aj priamym svetlom. Komunitné centrum slúži ako doplnková funkcia ku kostolu. Fara je prepojená s komunitným centrom prostredníctvom komunikačného átria.

 

Lokalita / Praha, Česká republika

Rok / 2017 – 2018

Stav / Idea

Kostol Kalvárie, Praha

 

Veža kostola funguje ako návesť. Spolu s budovou vytvára dominantný orientačný bod. Vstup je zvýraznený charakterom priestoru. Pri vstupe sú  na stenách viditeľné zastavenia Krížovej cesty, ktoré evokujú sakrálny charakter priestoru. Kvôli tvaru stien sú pri odchode z kostola viditeľné iba okná, čo evokuje profánny priestor. Zložitosť vchodu je symbolickým odkazom na biblické zastavenia kríža. Hlavná časť kostola je osvetlená difúznym svetlom, sakrálna oblasť je osvetlená aj priamym svetlom. Komunitné centrum slúži ako doplnková funkcia ku kostolu. Fara je prepojená s komunitným centrom prostredníctvom komunikačného átria.

 

Lokalita / Praha, Česká republika

Rok / 2017 – 2018

Stav / Idea