Rezidencia Smíchov, Praha

 

Objekt sa nachádza v severnej časti navrhovanej urbanistickej lokality na Smíchove v Prahe. Prvé poschodie s konštrukčnou výškou 6 metrov je na rovnakej úrovni ako okolitý terén. To umožňuje priestor pre strešnú terasu na vrchu prvého poschodia, ktorá je na rovnakej úrovni ako terén v blízkosti železnice. Strešná terasa prirodzene pokračuje a vytvára zelenú bariéru, ktorá účinne obmedzuje hluk zo železnice.

Hmota budovy je určená požadovanými výhľadmi z bytov. Prvý blok budovy je navrhnutý tak, aby pohľadovo smeroval na novo projektovanú ulicu. Druhý blok vytvára priestor pre strešnú terasu, zatiaľ čo tretí blok je určený opäť pohľadom do ulice. Štvrtý blok, ktorý je najvyšší, pohľadovo smeruje za Vltavou a Vyšehradom. Severná časť budovy umožňuje výhľad na historické centrum mesta.

Lokalita / Praha, Česká republika

Rok / 2017

Stav / Idea

Rezidencia Smíchov, Praha

 

Objekt sa nachádza v severnej časti navrhovanej urbanistickej lokality na Smíchove v Prahe. Prvé poschodie s konštrukčnou výškou 6 metrov je na rovnakej úrovni ako okolitý terén. To umožňuje priestor pre strešnú terasu na vrchu prvého poschodia, ktorá je na rovnakej úrovni ako terén v blízkosti železnice. Strešná terasa prirodzene pokračuje a vytvára zelenú bariéru, ktorá účinne obmedzuje hluk zo železnice.

Hmota budovy je určená požadovanými výhľadmi z bytov. Prvý blok budovy je navrhnutý tak, aby pohľadovo smeroval na novo projektovanú ulicu. Druhý blok vytvára priestor pre strešnú terasu, zatiaľ čo tretí blok je určený opäť pohľadom do ulice. Štvrtý blok, ktorý je najvyšší, pohľadovo smeruje za Vltavou a Vyšehradom. Severná časť budovy umožňuje výhľad na historické centrum mesta.

Lokalita / Praha, Česká republika

Rok / 2017

Stav / Idea