Rodinný dom v Žiline

 

Rodinný dom sa nachádza na menšom pozemku a preto hmota samotnej budovy rozdeľuje priestor na formálny predný dvor a súkromný zadný dvor. Zadný dvor je orientovaný na juh, čo znamená, že uzavretá záhrada poskytuje počas dňa obyvateľom prírodný vonkajší priestor.

Forma budovy sleduje požadované atribúty vnútorného priestoru. Pokiaľ sa hmota domu primárne otvára na juh, samotná severná fasáda je oveľa formálnejšie. Rôzne tvary podlaží sú ovplyvnené rôznymi funkciami. Základná požiadavka na oddelenie hlučné a tichej časti domu sa odrazil vo väčších plošných nárokoch na druhé podlažie, čo sa prejavilo v konečnom objeme stavby.

Lokalita / Žilina, Slovensko

Rok / 2018

Stav / Stavba dokončená

 

Rodinný dom v Žiline

Rodinný dom sa nachádza na menšom pozemku a preto hmota samotnej budovy rozdeľuje priestor na formálny predný dvor a súkromný zadný dvor. Zadný dvor je orientovaný na juh, čo znamená, že uzavretá záhrada poskytuje počas dňa obyvateľom prírodný vonkajší priestor.

Forma budovy sleduje požadované atribúty vnútorného priestoru. Pokiaľ sa hmota domu primárne otvára na juh, samotná severná fasáda je oveľa formálnejšie. Rôzne tvary podlaží sú ovplyvnené rôznymi funkciami. Základná požiadavka na oddelenie hlučné a tichej časti domu sa odrazil vo väčších plošných nárokoch na druhé podlažie, čo sa prejavilo v konečnom objeme stavby.

Lokalita / Žilina, Slovensko

Rok / 2018

Stav / Stavba dokončená