Škola v Prahe

Návrh základnej a materskej školy v Prahe v mestskej časti Dolní Měcholupy rešpektuje charakter územia svojou hmotou a priestorovými súvislosťami. Na severnej strane reaguje na bytovú výstavbu a dotvára tak novo budovanú ulicu Kardausova. Hmota budovy základnej školy je rozdelená do dvoch blokov, čo umožňuje oddelenie jednotlivých stupňov školy. Z jednotlivých blokov školy je následne umožnený vstup na záhrady.

Na juhu parcely základnú školu komplementuje budova materskej školy s vlastnou záhradou. V jej blízkosti sa nachádza bežecký okruh s multifunkčnou športovou plochou.

 

Lokalita / Praha, Česko

Rok / 2020

Stav / Idea

Škola v Prahe

 

Návrh základnej a materskej školy v Prahe v mestskej časti Dolní Měcholupy rešpektuje charakter územia svojou hmotou a priestorovými súvislosťami. Na severnej strane reaguje na bytovú výstavbu a dotvára tak novo budovanú ulicu Kardausova. Hmota budovy základnej školy je rozdelená do dvoch blokov, čo umožňuje oddelenie jednotlivých stupňov školy. Z jednotlivých blokov školy je následne umožnený vstup na záhrady.

Na juhu parcely základnú školu komplementuje budova materskej školy s vlastnou záhradou. V jej blízkosti sa nachádza bežecký okruh s multifunkčnou športovou plochou.

 

Lokalita / Praha, Česko

Rok / 2020

Stav / Idea